Lompat ke konten

Syariah PTIQ

Beranda » Visi & Misi

Visi & Misi

Melahirkan Sarjana Muslim yang berwawasan luas, berilmu, beriman, istiqomah dan mencetak profesional muslim dalam mewujudkan umat yang Rahmatan Lil’alamin.

Memberikan pendidikan dan pengajaran di dalam mengembangkan ilmu syariah, ekonomi, agama, dan budaya agar dapat menghasilkan lulusan yang bermutu dan mempunyai kemampuan berpartisipasi aktif, kreatif, dan inovatif dalam mengembangkan profesinya di masyarakat.

  1. Membentuk Sarjana-sarjana Muslim yang berakhlak mulia, berilmu dan cakap serta mempunyai kesadaran dan tanggungjawab atas kesejahteraan umat dan masa depan bangsa dan negara Republik Indonesia.
  2. Mencetak Sarjana-sarjana Muslim yang ahli dan profesional dalam bidang kajiannya, untuk melaksanakan tugas bermuamalah dan beribadah dalam mewujudkan umat yang Rahmatan Lil’alamin.
  3. Mendidik dan membina Mahasiswa/i agar berkepribadian baik, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, sehingga terwujud masyarakat madani yang bermoral Islami.